Em ở khu Hà Đông, đang muốn mua máy lọc nước mà chưa biết chọn của hãng nào vì nhiều loại quá. Coway hay Selecto có được k các mẹ?