Có cách này giải nhiệt cho Oto khi đỗ trong trời nóng, các bạn tham khảo xem! (lưu ý: chỉ dành cho các bạn có ô tô thôi nhé)


=D>=D>=D>=D>=D>