Mình cũng hay online nên cũng có chút ít thời gian, mẹ nào muốn mua sản phẩm nào, hay đang xài laptop, máy tính bảng, smartphone cần giúp đỡ, mình tư vấn cho.


Do thời gian đôi lúc cũng không kịp trả lời, nhưng sẽ tư vấn cho các mẹ sớm nhất có thể.