Mình dùng mấy loại cốc nguyệt san rồi mà vẫn thấy bị rỉ ra quần, mọi người có ai bị như mình không? Tự nhiên lại thấy tiền mất mà bực mình ạ