Topic cũ đã đủ 1500 bài, Mod_KNH7 mở topic mới.


Link topic cũ: http://www.webtretho.com/forum/f112/thiet-bi-moi-dung-khi-mat-dien-80473/index153.html


Mod_KNH7.