VIDEO MÔ TẢ QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ CHỌN LỌC


Công nghệ hấp phụ chọn lọc cho phép đầu ra 1 nguồn nước khoáng có lợi cho sức khỏe. Phương pháp hấp phụ ngược này không dùng điện và không mất nước thải, tiết kiệm kinh tế một cách hiệu quả tối đa.Video miêu tả quá trình hấp phụ chọn lọc: