Các bác ơi, ai đã từng sử dụng con bơm Pentax CM 50 cho mình hỏi nó có thể dẫn xa được bao nhiêu mét ạ?