Cả nhà ơi! Giúp em địa chỉ mua viêt để cho Ông xã em tặng Giám đốc ký. Loại xịn, ngòi bút lớn và có thể bơm mực được. Mong cả nhà chỉ giáo. Em xin đa tạ ạ!!!!