Tình hình là sắp hết mùa rét rồi, em đang tính mua chục chiếc túi hút chân không để cất đồ chăn màn quần áo cho gọn mà gián mọt đỡ vào. Năm trước em cũng mua túi gì đó mà mới chỉ dùng được 1 mùa đã hỏng rồi. Có loại nào bền bền một chút không các mẹ nhỉ?