Vì kinh tế còn eo hẹp. Mẹ nào có tủ lạnh cũ k dùng nữa để lại cho e đc k ak.?????