Đã có ai thuê máy photocopy về dùng chưa cho mình xin kinh nghiệm với. Nên thuê hay mua nhỉ . Thuê có thực sự ưu việt hơn không? Nếu có thể cho mình xin thêm thông tin là nên thuê ở đâu nhé và thuê loại máy nào cho kinh tế. Cám ơn nhiêu :Rose::Rose::Rose: