mình đọc nhiều tài liệu thấy nói rằng trước khi đi ngủ ngâm chân nước nòn sẽ rất tốt, đặc biệt là người già và vào mùa đông.Mùa đông sắp đến rồi, mình đang định mua tặng cho bố mẹ mình máy ngâm chân có cả chức năng mát xa nữa.mẹ nào đã dung rồi hoặc biêt loại nào tốt thì chỉ cho mình với nhé