Vừa qua có 2 bạn nhân viên đến quảng cáo máy hút bụi Rainbow, làm vệ sinh 1 tấm nệm cho em. Em cảm thấy rất tốt, sạch, nhân viên cũng rất nhiệt tình. Bình thường thì em chỉ thay tấm draf bên ngoài thôi chứ ruột nệm thì lâu lâu em lấy máy hút bụi hút, nhưng khi máy Rainbow hút xong tấm nệm nhìn bình nước đen thui, gớm lắm.


Với lại nhà em có trẻ nhỏ mà nó cứ ho hoài nên lúc thấy mấy Anh thanh lọc không khí và xông thơm thì em thấy rất thích.:):) Em có hỏi gia đình và ai cũng rất thích, nên em cũng muốn giới thiệu cho bạn bè và mọi người.