Mình đang muốn tìm hiểu về loại máy này! Các mẹ thông thái chỉ giúp nhé!