Hello cả nhà, có thể chỉ giúp mình dòng model bơm chìm nào của Petax có thể cắt rác nhỏ đươc ạ?