Mình đang có nhu cầu sử dụng một con bơm chìm nước thải lưu lượng tầm 2 m3/h, cột áp hoảng 8 m. Mình thấy có con bơm Pentax model DP 60G phù hợp với nhu cầu sử dụng nhưng không biết có thể bơm được nước thải từ hố ga không. Bạn nào đã từng sử dụng tư vấn giúp mình nhé.