Cả nhà có ai biết máy bơm chìm DMT 210 mua ở đâu chỉ giúp mình với nhé. Mình đang sử dụng loại này nhưng do máy hư nên mình muốn mua thêm 1 con mới. Ai biêt chỉ giúp mình với nhé.