Cho mình hỏi 1 vấn đề không liên quan lắm, nhưng vì ở đây thấy nhiều bạn rành công nghệ nên mong muốn được giúp đõ.


Tình hình là có 1 bạn ở Nha Trang cứ mò mẫm vào FB mình hoài (cố gắng xâm nhập, hack pass), FB báo về email mình hết 3 lần trong tuần n