Topic cũ đã đủ 1500 bài, Mod_KNH7 mở topic mới để các bạn tiếp tục thảo luận.


Link topic cũ: http://www.webtretho.com/forum/f112/kinh-nghiem-mua-and-su-dung-dieu-hoa-nhiet-do-gia-dinh-version-2-a-471332/index152.html


Mod_KNH7.