Tôi thấy chỗ Phương Mai có bán các đèn hông ngoại y tế. Bác nào dùng rồi hoặc có kinh nghiệm cho biết tác dụng, cách sử dụng ? Xin cảm ơn