Mẹ nào có kinh nghiệm gì về điện thoại kéo dài của hãng nào hoặc model nào dùng tốt thì chia sẻ cùng mình với.


Mình đang muốn mua một máy điện thoại kéo dài( gồm có máy mẹ và máy con) mà ra ngoài cửa hàng có nhiều hãng và model quá, hoa hết cả mắt không biết nên mua loại nào.


Cảm ơn các mẹ nhiều.