Các mẹ ơi làm ơn cho hỏi nhà mình hay mua thực phẩm về đông lạnh mà ngăn của tủ lạnh bé quá, có nên thay thế tủ lạnh bằng tủ đông để bảo quản trong gia đình không? Và nếu mua tủ đông nên thì nên mua của hãng nào bây giờ?


Em cám ơn cả nhà. :x:-*