Hôm trước ra cửa hàng tạp hóa được giới thiệu nước giặt sinh học, em cũng chưa biết nhiều lắm. Thấy bảo là thân thiện với môi trường rồi không hại ra tay. Em test thử thì thấy đúng là không bị bong da. Bình thường em giặt mà không đeo găng là bị bong tay lắm. Loại em được giới thiệu là loại này ạ. Bình thường em hay dùng Dnee nhưng có vẻ thấy loại này hay hơn định dùng thử cho quần áo con em. có chị nào biết gì về nước giặt sinh học thì bảo em với.


Loading interface...