Hi all,


Mình chia sẻ bài viết này để mọi người biết và cảnh giác với bọn Nguyễn Kim nhé.


Tình hình là hôm 24/9 mình có mua con W6610 của NK, sau ba ngày nghịch pin nó chết ngóm. Đem lên bảo hành, NK đổi cho mình cái máy mới. Lúc cầm máy do bận đi làm nên mình không kiểm tra, về nhà cái máy vỏ vỡ ngoác ra.


Mình gọi NK bọn nó bảo là lỗi của mình. Tức điên, nói qua lại một hồi nó bắt mình đem lên bảo hành. Kết quả là bọn nó bắt mình bù 220k để đền cái vỏ bọn nó làm vỡ để đổi cái máy cũ bọn nó bán cho mình.


Các bạn rút kinh nghiệm khi mua hàng ở đây nhé, nếu mua được chỗ khác thì nên chọn các chỗ đó để mua, và phải test hàng cẩn thận trước khi mua, không lại ôm thêm cục tức vào người nhé