Em đang ở HN cần tìm mua 1 chiếc tủ lạnh cũ khoảng 90 l
ít
, mẹ nào biết giới thiệu giúp em v
ới
.


Thanks!
:x