Mình cần mua máy bơm hiệu Pentax lấy nước từ thủy cục đẩy lên bồn khoảng 18-20m nên chọn loại nào? Ai đã từng sử dụng có thể tư vấn cho mình với.