Mình đang xây nhà mới, chuẩn bị giai đoạn hoàn thiện...


Mình đang lăn tăn quá vụ có nên lắp lò nướng âm bếp không?


Mình thật sự cần chia sẻ của mẹ nào đã gắn lò lướng?


Vài người thì cản mình bảo là thực sự không cần lắm nếu không phải đam mê làm bánh...


Vì rất ít khi dùng đến...1 cái bếp nướng không dầu còn sử dụng nhiều hơn, tiện hơn?...


Mình thì thực sự không phải đam mê làm bánh. CŨng không phải có dư dả nhiều thời gian gì...Làm văn phòng nên cũng đi từ sáng đến tối ...


Mình đang băn khoan quá, có ai đã từng gắn lò nướng âm rồi chia sẻ 1 chút cho tớ với...


Tớ cảm ơn nhiều...