có mẹ nào biết cách tiêu diệt kiến 3 khoan không bò vào nhà không ạ. chung cư chỗ em ở bị dịch kiến 3 khoan. hôm trước em mới bị đốt 3 nhát sợ quá . hôm nay lại thấy 2 con đang bò trên bàn bếp , nhà có con nhỏ nữa hên là con em không bị sao. không dám xịt hóa chất vì nhà có con nít, có chị nào có khách nào hay mà không cần dùng tới hóa chất không mách em với. cảm ơn các chị nhiều nhiều :((