Em đang muốn phát điên, mới sáng sớm 2 vợ chồng đã cãi nhau chỉ vì cả ngày CN bận rộn với chương trình Gala sale, chưa kịp ủi đồ cho chồng đi làm mà ông ý thì chả chịu làm gì cả. Có mẹ nào giống như em không ạ???