Cả nhả ơi có thể giải đáp cho mình chút nhé. Mình thấy trên web đăng loại bình tích áp này dùng ổn định áp suất đường ống có đúng không ạ?