Công ty mình dưới Tiền Giang đang muốn mua bình tích áp 200 lít 16 bar du2g cho hệ nước. Qua giới thiệu mình thấy thương hiệu Varem rất là ok. Các bạn có thể chỉ giúp mình nơi bán đươc không?