Ai đã từng sử dụng bình tích áp hiệu Varem cho mình hỏi có loại bình thể tích 2000 lít không? Nhu cầu nhà máy mình đang muốn sử dụng loại này mà hình như thị trường mình không thấy có.