Chào mọi người, cho mình tham khảo tí. Mình đang cần bình tích áp hiệu Varem nhưng trên web mình chỉ thấy áp suất là 10 bar hay 16 bar. Mà mình đang cần loại 25 bar, không biết thương hiệu này có đúng nhu cầu mình cần không? Mọi người có ai biết giới thiệu mình người tư vấn với hoặc ai đã từng sử dụng bình này có thể giới thiệu mình nơi bán để tham khảo thêm.