Các bạn ơi giúp mình với, mình thấy bình tích áp Varem có loại 10 bar 2000 lít, nhưng không biết có loại 2000 lít 16 bar không?