Mình được tư vấn mua bình tích áp Varem loại nhỏ kết hợp với máy bơm tăng áp để ổn định áp suất đường ống. Nhưng mính đang băn khoan không biết có thật sự cần thiết không. Các bạn ai đã từng dùng hệ thống này có thể chỉ giúp mình với.