Cả nhà ơi cho mình hỏi bình giãn nở Varem có loại bình áp suất 6 bar không ạ?