Hàng ngày, tôi rất bận rộn với việc ở cơ quan, về nhà chăm sóc hai con nhỏ cùng gia đình “tứ đại đồng đường” gần 10 người. Thời gian tiết kiệm được thật quý báu đối với tôi nên tôi phải sử dụng thời gian một cách có ý nghĩa nhất với mục đích tốt đẹp nhất. Vì vậy tôi sử dụng xà phòng giặt omo cùng máy giặt tự động, ngày nào nhà tôi giặt một mẻ quần áo như vậy, máy giặt làm trong gần 1 giờ đồng hồ.

Trong thời gian máy giặt giúp tôi trong công việc giặt giũ, tôi sẽ dạy các con xếp hình

cùng hướng dẫn con làm những phép tính đơn giản, cùng con hát, kể chuyện cho con nghe, hỏi con những chuyện xảy ra ở trường lớp để qua đó dạy con nhiều điều ứng xử trong cuộc sống để nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp cho các con.

Một giờ tôi tiết kiệm được vì "bỏ qua công việc giặt bằng tay hàng ngày" bằng “hệ thống tự động hoá” chính là những giây phút giao thoa tuyệt với giữa mẹ và các con cùng những người thân trong gia đình!