Nếu cho tôi thếm 1 h, tôi sẽ dành thời gian trọn vẹn đó cho con gái tôi, Tôi sẽ giành thời gian để nói chuyện nhiều hơn với cô con gái yêu của mình. vì khi làm mẹ tôi mới biết rằng khoảng thời gian 2 mẹ con tâm sự với nhau rất quan trọng, con trẻ cũng có "tâm sự". Con cũng có lối suy nghĩ riêng của mình. Tôi sẽ lắng nghe con nói chuyện, giúp con nói chuyện lưu loát, như vậy con vừa có thể nói những vấn đề mà con không hiểu với tôi, và tôi có thể uốn nắn con theo chiều hướng tốt.


Bận bịu với cuộc sống làm mình quá ít thời gian bên con, giờ chỉ muốn bên con mỗi ngày thôi