Tôi đang chạy xe tải thu nhập 1 tháng khoảng 23 triệu, tôi muốn vay mua xe du lịch để cho thuê, và thế chấp xe này được không, hay tôi phải thế chấp nhà mới được, OCB vấn giúp tôi về hồ sơ luôn, cảm ơn.