Hiện tại tôi thường xuyên đi làm xa nên rất cần mua xe hơi riêng để thuận tiện, nhưng chưa có khả năng mua xe mới, tôi định mua xe cũ của người bạn. Tôi đi làm hưởng lương nhưng chỉ nhận lương tiền mặt. Cho tôi hỏi, điều kiện của tôi, tôi có thể vay ngân hàng thế chấp bằng chính chiếc xe này để mua không?Nếu được vay thì tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì?