Xin chào BTC, em đang có nhu cầu vay vốn để mua xe ô tô, em muốn thế chấp nhà của ba mẹ để vay số tiền này, em muốn vay khoảng 700 triệu, nếu em vay với mục đích là mua ô tô thì em có thể vay trong bao lâu, khi vay vốn thì cẩn chuẩn bị những hồ sơ gì?