Nên sử dụng lại những thiết bị đồ dùng trong nhà, biến hoá lại những thứ tươgnr như vứt đi lại trở thành 1 vật dụng tốt, trang trí những vật dụng cũ, làm mới nó để cuộc sống luôn tưoi mới hơn