Mình muốn mua cái xe mượn tên công ty vay tiền cho dễ và lại được hoàn thuế VAT, theo ngân hàng như thế có được không? có nên không? lãi suất cho doanh nghiệp và cá nhân khác nhau nhiều không ah?