Thưa bác sĩ, triệu chứng của bệnh ung thư vú là có biểu hiện gì? Đối với phụ nữ tuổi ngoài 30 thì nên kiểm tra định kỳ bao lâu một lần là tốt nhất?