Cho em hỏi sữa bột từ protein thủy phân là gì? Khác nhau như thế nào với sữa bột?