Thưa bác sĩ, có phải nếu uống loại sữa công thức phù hợp và nhiều cữ trong ngày sẽ giúp trẻ cao?