Nhờ bác sỹ nói rõ hơn về chất Probiotics trong sữa công thức.


Cám ơn bác sỹ.