Bác sĩ cho mình hỏi, nếu bé chỉ mới 17 tháng thôi thì khi bé bị muỗi cắn nên thoa gì cho bé để bé đỡ ngứa?