Em muốn tìm 1 mối quan hệ nghiêm túc không lừa dối, telegram @phuonganh993 nếu anh là người lịch sự, em cảm ơn ạ