thẳng thắn cởi mở muốn được làm quen tìm bạn nữ độc thân, cùng cảnh dang dở mối quan hệ lâu dài nghiêm túc ở Hà Nội, chân thành đồng cảm cho nhau cơ hội, không tìm bạn nói chuyện vui ảo